Hundeforsikring

Få hunden forsikret nu

Man siger, at hunden er menneskets bedste ven, så hvorfor ikke forsikre den, så du er sikret mod ulykker og andet, der kan ske i forbindelse med ejerskab af en hund?

Som udgangspunkt skal hundeejere ifølge loven have en ansvarsforsikring på den firbenede – en såkaldt hundeforsikring, og derudover kan man tegne udvidet ansvarsforsikring eller sikre sin hund mod sygdom med en supplerende forsikring.

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker ansvar for skader, som din hund måtte påføre personer, og den dækker også for skader, din hund har forvoldt på andres ting.

Dvs., at bider din hund andre mennesker eller dyr, eller laver den skade på andres ejendele, dækker hundeforsikringen/ansvarsforsikringen.

Desværre kan det ske, at din hund opfører sig anderledes, end du havde forventet, og det kan betyde, at du som hundeejer står tilbage med ansvaret for den skade, din hund har forvoldt. Derfor er det lovpligtigt, at du skal tegne en hundeforsikring.

Der er dog også andre udgifter, som det kan være fordelagtigt at sikre sig mod.

Du kan fx tegne udvidede forsikringer, hvis din hund deltager i hundeudstillinger, konkurrencer eller hundetræning, og du kan desuden forsikre din hund mod sygdom eller død.

Med udvidede hundeforsikringer kan du fx dække dig ind, hvis din hund løber bort, bliver syg, kommer til skade eller må aflives.

Dør din hund, eller må den aflives, er der i nogle udvidede forsikringer inkluderet livsforsikring, så du får udbetalt penge, hvis det værste skulle ske.
Beløbet afregnes efter, hvad en hundehvalp af samme race som din egen hund koster.

Er din hund en fører- eller handicap-hund, får du hos nogle selskaber en voksen, færdigtrænet hund i erstatning.

Du kan vælge dækning i mange forskellige prislejer, alt efter hvor dyr din hund har været.

I de udvidede forsikringsløsninger til hunde kan man også sikre sin hund mod sygdom, så du får dækket udgifterne hos dyrlægen eller til hospitalet. Udgifter, der dækker undersøgelser, behandling, pleje, medicin og forbindinger kan man altså få godtgjort af forsikringsselskabet, hvis sin hund opfylder kravene.

Nogle forsikringsselskaber vil kun forsikre hunden op til dens tiende år, mens udbetalingen af eventuel erstatning bliver lidt dyrere efter hundens syvende år. Det er lidt forskelligt fra selskab til selskab, hvorledes dækningen gælder, og hvor mange penge, man kan forsikre sin hund for.

Der er også andre tilfælde, hvor en udvidet forsikring kan være god at have, som fx hvis din hund løber bort. Dit forsikringsselskab kan naturligvis ikke finde din hund, men du kan få penge til at købe en ny, hvis hunden ikke bliver fundet inden for en overskuelig fremtid.

På din ansvarsforsikring er der ingen selvrisiko. Du skal dog overholde nogle simple regler som fx altid at holde din hund i snor, mens du lufter den. Der er forskellige betingelser, alt efter hvilket forsikringsselskab, du i den sidste ende vælger.

Vi ønsker dig held og lykke i jagten på den ideelle hundeforsikring.